Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Report from the symposium Grön infrastruktur och biologisk mångfald

Den 25 november anordnades en heldag på temat Grön infrastruktur (GI) för biologisk mångfald. Det var ett välfyllt symposium med personer från myndigheter, kommuner, privata företag, organisationer, ideella föreningar och forskare.
view towards the treetops and the sun

Syftet med dagen var att utbyta information och erfarenhet mellan forskning och olika samhällsaktörer inom arbetet med implementering av GI. Utbyte av erfarenheter kan bidra till att
skapa en bättre förståelse gällande de utmaningar som finns i implementeringen.  I början av 2020 kommer en kortare policy brief på temat Grön infrastruktur och biologisk mångfald ges ut, denna dag var ett steg i utveckligen av policy briefen.

Presentationer i programföljd

Förmiddag

PDF icon Biologisk mångfald, teorier, strategier och förutsättning för bevarande, Johan Ekroos, Lunds Universitet

PDF icon Regeringsuppdraget om Grön InfrastrukturIngrid Johansson-Horner, Naturvårdsverket

PDF icon Livsmiljöer och ekologiska processer, en kunskapssammanställningMaria von Post, Lunds Universitet

PDF icon Prioriterade åtgärder inom GI, Gudrun Berlin, Länsstyrelsen Skåne

PDF icon Grön infrastruktur i policycontext, vad ska GI lösa och hur länkar det till ekologiska teorier? Åsa Knaggård, Lunds Unversitet

PDF icon Grön Infrastrukur ur ett europeiskt perspektiv, Kjell Nilsson, Nordregio

Eftermiddag – tematiska grupper

A) Grön infrastruktur i skyddade områden 

PDF icon Länsstyrelsens arbete, Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne

PDF icon Kommunperspektiv, Fredrik Bengtsson, kommunekolog Helsingborg stad

B) Grön infrastruktur i brukade områden 

PDF icon Skogsnäringen, Bo Hultgren, Skogsstyrelsen

PDF icon Jordbruksnäringen, Jan Hultgren, LRF

B) Grön infrastruktur i tätortsnära områden 

PDF icon Region Skåne, Karl Magnus Adielsson, miljöstrateg

PDF icon Kommunperspektiv, Kajsa Aldman, miljöstrateg Kristianstad kommun

 

Länkar till referenser och informationskällor för Grön infrastruktur och biologisk mångfald

Nature’s emergency: Where we are in five graphics.  BBC, May 5 2019

Hodgson J m.fl. 2011 Journal of Applied Ecology 48, 148-152

Lawton JH m.fl. 2011. Making space for nature: A review of England’s wildlife Sites and ecological network. Report to Defra.

Isaac NJB m.fl. 2019. Journal of Applied Ecology 55, 2537-2545.

Ekroos J m.fl. 2014 Biological Conservation

Dainese M m.fl. 2019. Science Advances, eaax0121

GRETA projektet

Övriga användbara länkar

Naturvårdsverket Grön infrastruktur

CEC samverkan och publikationer

Artdatabanken

IPBES rapport 2019 sammanfattning

 

Arrangörer: Maria von Post (BECC), Ola Olsson (Biologi), Åsa Knaggård (SVET), Johan Ekroos, Johanna Alkan Olsson och Juliana Dänhardt (CEC)

Symposiet arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och samverkansinitiativet LU Land

Latest news

20 March 2020

Forest governance to meet global challenges

Forest governance to meet global challenges
15 January 2020

Call for proposals for research funding in BECC

Call for proposals for research funding in BECC
14 January 2020

Report from the symposium ”Working together for an environmentally ambitious, evidence-based agricultural policy”

Report from the symposium ”Working together for an environmentally ambitious, evidence-based agricultural policy”
9 January 2020

6 BECC postdoc positions at Lund University

6 BECC postdoc positions at Lund University
10 December 2019

Report from the symposium Grön infrastruktur och biologisk mångfald

Report from the symposium Grön infrastruktur och biologisk mångfald