The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Sustainability week in Lund: Events with BECC researchers

Sustainability week logo

Sustainability Week is an annual event organised in collaboration between Lund University and Lund Municipality. This year, over 60 lectures, guided tours, exhibitions, and more are arranged. Researchers from BECC are part in several of the events – you are all welcome to join!

Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad - hur kommer vi dit?

17 april, 09:00-12:00 

Städernas befolkning utsätts dagligen för luftföroreningar och ljud. Konkurrens om städernas yta hotar att tränga undan grönytor, centrala för vår hälsa och välbefinnande. Att förstå hur vi kan planera sunda och täta städer och skapa en mer hållbar framtid blir allt viktigare. Detta seminarium presentera forskning från olika forskningsprojekt med fokus på hur detta skulle kunna gå till.

Involverad BECC-forskare: Johanna Alkan Olsson

Länk till mer information och anmälan

BECC Grand Seminar: Incentivizing forest carbon sinks?

17th April, 10:00-15:30

Governments, business, and environmental NGOs all embrace net zero GHG emission goals. By the net zero target year, negative emissions will form the core climate policies henceforth. Forest carbon is a reasonably well-understood carbon sink, yet under threat in a range of countries. This Grand Seminar explores to which degree the buildup of forest carbon sinks may be incentivized. The seminar will open with a presentation, followed by an academic and a policy panel each. Participants are expected to actively contribute to the discussions in this relatively nascent area of climate policy.

Link to more information and sign-up

BECC workshop: Biodiversity in school grounds – for learning, health and conservation

17 April, 13:00-16:00

The goal of today's event is to identify knowledge gaps in research and management of nature and green spaces on school grounds in relation to education, health and wellbeing of pupils and teaching staff, as well as for contributing to biodiversity conservation and behaviors related to environmental protection.

Organizing BECC-researchers: Anna Persson, Maria von Post, Johan Kjellberg-Jensen

Link to more information and sign-up

Hållbar välfärd: Hur garanterar vi grundläggande mänskliga behov inom planetens gränser?

17 april, 13:00-16:30

Är det möjligt att skapa ett hållbart välfärdssamhälle där allas grundläggande behov tillfredsställs inom planetens gränser?

Involverad BECC-forskare: Johanna Alkan Olsson

Länk till mer information och anmälan

COP fika: Looking behind the scenes of International Negotiations for our Planet

18th April, 10:00-12:00

LU researchers report on their involvement in international environmental negotiations. Over coffee/tea, you will hear about the evolution of these negotiations from diplomatic meetings to mega events. Emphasis is placed on sharing personal experiences from recent negotiations to tackle biodiversity loss, climate change, and plastic pollution. Questions and contributions from the audience are most welcome!

Involved BECC-researchers: Maria Blasi Romero, Fariborz Zelli, Aysegul Sirakaya, Thomas Hickmann, Karl Holmberg

Link to more information and sign-up

Biologisk mångfald på skolgården - för lärande och upplevelse

18th April, 13:00-16:00

Hur kan lärare fånga barnens nyfikenhet på sin omvärld, och uppmuntra barnen att upptäcka och gynna den biologiska mångfald som finns i deras direkta närhet? Välkommen på en interaktiv eftermiddag med inspiration och spännande föreläsningar på ämnet, samt möjligheten att praktiskt prova på ett nytt, pedagogiskt material för att utforska skolgårdens biologiska mångfald.

Involverade BECC-forskare: Anna Persson, Johan Kjellberg-Jensen, Maria von Post

Länk till mer information och anmälan

The Rough Planet Guide to Zero-Carbon Skåne: exploring decarbonised futures

18th April, 17:00-18:30

Join us for the official launch of a virtual guidebook to Skåne as it might be three decades from now! We’ll show you around this fictional future, tell you how we made it, and explain why we believe telling stories about climate adaptation can help us achieve it.

Involved BECC-researchers: Johannes Stripple

Link to more information and sign-up

Kan naturen lösa stadens utmaningar? Om naturbaserade lösningar i städer

19 april, 13:00-16:00

Våra städer behöver rustas för såväl klimatförändringar som ökad inflyttning. Naturbaserade lösningar kan bidra till en bättre stadsmiljö genom bättre temperaturreglering, hantering av dagvatten och ökad fysisk aktivitet och hälsa hos invånarna. Samtidigt finns det frågetecken när lösningarna ska införas på ett effektivt och rättvist sätt. Välkommen till en eftermiddag som lyfter möjligheter och utmaningar med naturbaserade lösningar i urban miljö.

Involverade BECC-forskare: Johanna Alkan Olsson

Länk till mer information och anmälan 

Hur ska företagen bry sig om biologisk mångfald?

20 april, 11:00-12:00

På FN-mötet i Montreal i december 2022 antogs ett globalt ramverk för att skydda hotade arter och ekosystem och säkerställa hållbart nyttjande av naturresurser. Nu söker företag verktyg för hur de kan minska sin negativa påverkan och i stället främja biologisk mångfald. Forskare och företag från forskningsprogrammet Mistra BIOPATH presenterar utmaningar och möjligheter.

Involverade BECC-forskare: Henrik Smith och Johanna Alkan Olsson

Länk till mer information och anmälan

288 years and counting: Lund insect collection and the importance of pollinators

22 April 15:00-16:30

Welcome to learn about Swedish bumblebees and how to support them - and see the oldest and largest insect collection in Sweden!
This is a two-part event – the first part is a lecture about the importance of bumblebees as pollinators and the second part is a tour of the Biological Museum’s insect collection.

Involved BECC-researchers: Romain Carrié and Jadranka Rota

Link to more information and sign-up

Sustainability week, entire program

Click here for the entire program