Policy briefs and other publications

Policy briefs

A photo of a landscape with boreal forests, cultivated fields, meadows and roads.

BECC research brief: Grön infrastruktur för bevarande av biologisk mångfald.
Authors: Maria von Post, Johan Ekroos, Johanna Alkan Olsson, Åsa Knaggård, Ola Olsson, Anna S Persson and Henrik G. Smith.

Open pdf (2.6 MB, new tab)

 

 

 

 

Green fields with leafy trees in the background a few larger farms. Photo.

 

BECC research brief: Samordnad landskapsförvaltning - Ett nytt sätt att förvalta landskap för att uppnå hållbarhetsmålen.
Authors: Cecilia Akselsson, Carina Keskitalo, Karin Öhman, Thomas Ranius, Maria Forsberg and Henrik G Smith.

Open pdf (537kb, new tab)

 

 

 

Brief naturvård i jordbrukslandskap

 

BECC research brief: Naturvård - segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet?
Authors: Johan Ekroos, Henrik Smith and Anja Ödman.

Open here as pdf (1.26 MB, new tab)

 

 

 

Policy brief "The fragmentation of international climate politics", Zelli and Stripple

 

BECC research brief: The fragmentation of international climate politics. (in English).
Authors: Fariborz Zelli and Johannes Stripple.

Open here as pdf (1.32 MB, new tab)

 

 

 

Policy brief Skog och jordbruk på dikade våtmarker avger stora mängder växthusgaser

 

BECC policy brief: Skog och jordbruk på dikade våtmarker avger stora mängder växthusgaser, 2013. (in Swedish).
Author: Åsa Kasimir Klemedtsson.

Open here as pdf (1 MB, new tab)

 

 

 

Policy brief Klimatanpassad skogsskötsel, author Anna Maria Jönsson

 

BECC policy brief: Klimatanpassad skogsskötsel, 2013. (in Swedish).
Author: Anna Maria Jönsson.

Open here as pdf (1.4 MB, new tab)

 

 

 

Research brief Skogsmarkens humuslager byggs upp underifrån

 

BECC research brief: Skogsmarkens humuslager byggs upp underifrån, 2013. (in Swedish).
Author: Håkan Wallander.

Open here as pdf (1.32 MB, new tab)

 

 

 

Policy brief Försurning av mark och vatten i Sverige, author: Cecilia Akselsson

 

BECC policy brief: Försurning av mark och vatten i Sverige, 2013. (in Swedish).
Author: Cecilia Akselsson.

Open here as pdf (1.26 MB, new tab)

 

 

 

Brief Henrik Smith

 

Klimat i fokus brief: Klimatförändringen, ekosystem och arter.
Author: Henrik Smith.

Open here as pd (267 kB, new tab)

 

 

 

Examples of other publications and workshops

These are some examples of synthesis reports, books and workshops/seminars that BECC research and researchers has contributed to:

 

15 hållbara lösningar för framtiden.
Editor: Nina Nordh.

An anthology (in Swedish) about sustainability research at Lund University, with BECC researchers as contributing authors. 
Open and download here as pdf (4.57Mb)

 

 

 

 

Today's great explorers - the strategic research environments at Lund University.

 

Today's Great Explorers. (in English).
Editor: Sara Naurin.

Open and download here as pdf (4.3 MB)

 

 

 

 

Climate change and the environment objectives - CLEO

 

Climate change and the environment objectives - CLEO.
A new report from the CLEO programme.

Link to more information and the publication (www.cleoresearch.se)

 

 

 

Cover of the climate anthology

 

Climate Anthology "15 nedslag i klimatforskningen".
An anthology (in Swedish) about climate research at Lund University, with BECC as one of the contributing organizations.

Open here as pdf (1,5 MB)

 

 

 

 

Report: Fåglarna i odlingslandskapet

 

Swedish Board of Agriculture (report 2012:3) Fåglarna i odlingslandskapet I dag och I morgon.

Link to the publication at the Swedish Board of Agriculture's web

 

 

 

 

Report: Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle

 

Swedish Energy Agency (ER 2013:16): Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränsle - En syntes från Energimyndighetens bränsleprogram 2007-2011.

Link to the publication at the Swedish Energy Agency's web

 

 

 

Report: SMHI Klimatantologi

 

SMHI (klimatantologi 4, 2011) Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet.

Link to the publication at the SMHI web

 

 

 

 

More activities and publications

Miljöpolitikens spelplan

The report: Miljöpolitikens spelplan

Read the report (in Swedish) from "Miljöforskningsberedningen" (MFB), a council for dialogue between the scientific community and the Swedish Minister for climate and the Environment. Henrik Smith, BECCs coordinator, is one of the 12 authors of the report and a member of MFB.

Open the report here as pdf (10.2Mb).