The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

29

May

LU Land föreläsning om funktionella landskap: Evolutionära aspekter i bevarandearbetet, varför vi behöver ta hänsyn till dem och hur vi kan göra det

29 May 2024 08:30 to 09:30 | Lecture/talk
Bild med utsikt över ett grönt landskap

Många naturvårdsåtgärder planeras utifrån och följs upp med ett fokus på artantal eller populationsstorlek. Men det finns en hel del exempel på bevarandeprojekt som tydliggör betydelsen av att även ta hänsyn till genetiska och evolutionära aspekter. Vikten av att bevara en genetisk mångfald lyfts också mer och mer i policysammanhang, inte minst i det globala ramverket för biologisk mångfald som beslutades av Konventionen om biologisk mångfald i Montreal förra året.

About the event

Location:

Digitalt via Zoom (möteslänken skickas till registrerade deltagare dagen innan seminariet)

Target group:

Forskare, samhällsaktörer och intresserad allmänhet

Language:

Eventet hålls på svenska

Contact:

juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se