The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

7

Sep

LU Land frukostseminarium #16: Multifunktionella energiodlingar - kan vi förbättra miljön genom att producera energi på jordbruksmark?

7 September 2022 08:30 to 09:30 | Seminar
Salixodling vid ett vattendrag. Foto: Nils-Erik Nordh
Foto: Nils-Erik Nordh

Det finns intresse och potential för att producera mer energi från svensk-producerad biomassa, inte bara från skogar, utan även från åker- och gräsmarker. Men hur kan detta göras utan att öka pressen på miljön?

About the event

Location:

Digitalt via Zoom (möteslänken skickas till registrerade deltagare dagen innan seminariet)

Target group:

Forskare, samhällsaktörer och intresserad allmänhet

Language:

Eventet hålls på svenska.

Contact:

juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se