Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Grön infrastruktur och biologisk mångfald

trees and the sun
Symposium

Lunds universitet, BECC, Centrum för Miljö- och Klimatforskning tillsammans med Biodiversitetsenheten vid Biologiska institutionen, anordnar ett heldagssymposium på temat grön infrastruktur och biologisk mångfald. Ett informativt och interaktivt symposium, där vi vill betona länkarna mellan vetenskap och tillämpning, för dig som arbetar med frågor gällande grön infrastruktur.

Symposiet syftar till att informera och diskutera grön infrastrukturs olika syften (rekreation, klimatanpassning, biologisk mångfald) och hur biologisk mångfald bäst gynnas inom arbetet med implementering av åtgärder. Dagen innehåller både vetenskapliga presentationer samt diskussioner och exempel på hur grön infrastruktur tillämpas praktiskt. Vi hoppas att du vill delta i diskussioner som kan bidra till att identifiera glapp mellan forskning och praktisk tillämpning, och som kan bidra till att öka utväxlingen för den biologiska mångfalden.

Registreringen är stängd på grund av att det redan blivit fullt.

Program

Förmiddag

08.30   Registrering

09.00   Välkommen, dagens program och syfte

09.10   Biologisk mångfald, teorier, strategier och förutsättning för bevarande, Johan Ekroos, Lunds Universitet

09.45   Regeringsuppdraget om Grön Infrastruktur, Ingrid Johansson-Horner, Naturvårdsverket

10.20   Förmiddagsfika och mingel

10.55   Livsmiljöer och ekologiska processer, en kunskapssammanställning, Maria von Post, Lunds Universitet

11.30   Prioriterade åtgärder inom GI, Gudrun Berlin, Länsstyrelsen Skåne

12.05   Grön infrastruktur i policycontext, vad ska GI lösa och hur länkar det till ekologiska teorier? Åsa Knaggård, Lunds Unversitet

12.40   Lunch i Ekologihuset

13.40  Grön Infrastrukur ur ett europeiskt perspektiv, Kjell Nilsson, Nordregio

14.15  Presentation av eftermiddagens upplägg och tematiska diskussionsgrupper.

Eftermiddag – tematiska grupper

A) Grön infrastruktur i skyddade områden 

14.40  Länsstyrelsens arbete, Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne

15.00  Kommunperspektiv, Fredrik Bengtsson, kommunekolog Helsingborg stad

15.20  Gruppdiskussion inkluderande fika

B) Grön infrastruktur i brukade områden 

14.40  Skogsnäringen, Bo Hultgren, Skogsstyrelsen

15.00  Jordbruksnäringen, Jan Hultgren, LRF

15.20  Gruppdiskussion inkluderande fika

B) Grön infrastruktur i tätortsnära områden 

14.40  Region Skåne, Karl Magnus Adielsson, miljöstrateg

15.00  Kommunperspektiv, Kajsa Aldman, miljöstrateg Kristianstad kommun

15.20  Gruppdiskussion inkluderande fika

16.20   Avslutande uppföljning av diskussioner

 

Arrangörer: Maria von Post (BECC), Ola Olsson (Biologi), Åsa Knaggård (SVET), Johan Ekroos, Johanna Alkan Olsson och Juliana Dänhardt (CEC)

Symposiet arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och samverkansinitiativet LU Land

Time: 
25 November 2019 09:00 to 17:00
Location: 
Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund
Contact: 
maria.von_post [at] cec.lu.se

About the event

Time: 
25 November 2019 09:00 to 17:00
Location: 
Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund
Contact: 
maria.von_post [at] cec.lu.se