Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Kolsänkor - kan det vara något?

open landscape with cows
Symposium
Lunds kommun bjuder tillsammans med samverkansinitiativet LU Land, BECC (båda Centrum för miljö- och klimatforskning) och Urban Magma in till en kunskapsdag om biologiska kolsänkor. Under dagen kan du ta del av den senaste forskningen inom området och delta i en workshop där vi diskuterar hur kolsänkor kan fungera i samband med skötsel och anläggning av t.ex. parker, våtmarker, naturområden och idrottsplatser .

Målgrupp för dagen är forskare och tjänstemän inom kommuner och organisationer som på olika sätt ska hantera frågor kring kol-sänkor och deras tillämpning i sin vardag.
Anmäl dig här innan den 12 september

Program

09:30 – 10:00 Registrering och kaffe

10:00 – 10:15 Välkommen – Lunds kommun och LU Land

10:15 – 10:50 Kan vi använda lärdomar från vulkanön Surtsey till att öka kolinlagringen i den skånska myllan?
                       Prof. Håkan Wallander, Lunds universitet

10:50 – 11:25 Kan vi påverka markens kolförråd för att motverka klimatförändringar?
                       Dr. Edith Hammer, Lunds universitet

11:25 – 11:35 Bensträckare

11:35 – 12:00 Kolförråd i urbana miljöer.
                       Dr. Peter Olsson, Lunds universitet

12:00 – 13:00 Lunch med mingel

13:00 – 13:35 Biokol – mer än en kolsänka.
                       Energistrateg Markus Paulsson, Lunds kommun

13:35 – 14:45 Workshop inkl. kaffe "Hur kan vi använda kolsänkor i kommunens arbete?"

14:45 – 15:00 Sammanfattning och avslut

Time: 
26 September 2019 09:30 to 15:00
Location: 
Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund
Contact: 
juliana.danhardt [at] cec.lu.se

About the event

Time: 
26 September 2019 09:30 to 15:00
Location: 
Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund
Contact: 
juliana.danhardt [at] cec.lu.se