Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Moving beyond the land-sparing/land-sharing concept

naturvård
Seminar
A seminar, organized by the strategic research environment BECC, will be held in KLSA (Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry) , to discuss about relevant strategies to conserve biodiversity in agricultural landscapes. This seminar will focus on the relevance of integrating or segregating biodiversity conservation from productive areas in farmlands. International experts will present their ongoing research, followed by panel discussions. The seminar will be held in Swedish.

More information (in swedish): http://www.ksla.se/aktivitet/integrerad-eller-segregerad-naturvard/

09.30 Samling och registrering

10.00 Välkomna Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA

10.05 Introduktion till debatten om "land-sharing vs. land-sparing" Henrik Smith, professor, Lunds universitet

10.40 Generell hänsyn eller reservat i skogen? Thomas Ranius, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

11.00 Intensifiering genom att integrera naturvården Riccardo Bommarco, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

11.20 Kan vi rädda naturen genom intensifiering? Torbjörn Fagerström, professor emeritus, Lunds universitet

11.40 Segregerad eller integrerad naturvård – globala kopplingar Tobias Kümmerle, professor, Humboldt-University, Berlin
          (på engelska)

12.00 Lunch

13.00 Äganderätt och multifunktionalitet i skogen – en historisk betraktelse Marie Appelstrand, universitetslektor, 
          Lunds universitet

13.20 Grön infrastruktur – en väg att integrera naturvården i produktionslandskapet Johan Ekroos, forskare, Lunds universitet

13.40 Integrerad eller segregerad natur i staden? Anna Persson & Maria von Post, forskare, Lunds universitet

14.00 Landskapet som vår livsmiljö – vem skall fatta besluten? Marie Stenseke, professor, Göteborgs universitet

14.20 Integrerad eller segregerad naturvård – en debatt som missar poängen? Mark Brady, docent, Agrifood Economics
          Centre, Sveriges Lantbruksuniversitet

14.40 Paus

15.10 Paneldiskussion (forskare, myndighet, grön näring, NGO)

16.00 Mingel och fortsatta diskussioner

Registrera dig senast 9/11 här, kostnad 300kr

Time: 
15 November 2018 10:00 to 16:00
Location: 
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Contact: 
henrik.smith [at] biol.lu.se

About the event

Time: 
15 November 2018 10:00 to 16:00
Location: 
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Contact: 
henrik.smith [at] biol.lu.se