Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Vad behöver samhället veta om hur björken reagerar på klimatförändringar?

björk
Workshop
Konsekvenser för virkesproduktion, pollenallergi och naturvård - en workshop riktad mot avnämare

Björkar (Betula spp) är de vanligaste inhemska träden i Norden. De är snabbväxande pionjärträd, som är viktiga för samhället både i ekologiskt och kommersiellt avseende  Trots att de i princip finns överallt, svarar inte björkvirkesproduktionen i Sverige för närvarande mot efterfrågan och behov. Björkar är, jämte gräs, den viktigaste orsaken till pollenallergier, och över 20 % av befolkningen är drabbade.

Vi kan förvänta oss att de pågående klimatförändringarna kommer att påverka både vitalitet, tillväxt och fortplantning hos björk. Men det finns fortfarande kunskapsluckor med avseende de mekanismer som ligger bakom hur träden reagerar, som vi vill identifiera och precisera. Till denna workshop bjuder vi därför in olika instanser i samhället som har intresse av att luckorna täpps igen, särskilt sådana som verkar inom skogsbruk, naturvård och inom vård och service till allergiker. Syftet med workshopen är att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov om hur björken reagerar på klimatförändringar ur ett samhällsperspektiv.

Workshopen organiseras av forskare Annemieke Gärdenäs och Åslög Dahl, inst. för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, Sara Abrahamsson, Skogforsk, Umeå, Jacob Johansson, inst. för biologi, och Anna-Maria Jönsson, inst. för naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet, och finansieras av BECC, Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate, inst. för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Resultaten från workshopen kommer att ligga till grund en forskningsansökan med titeln ‘Birch responses to climate change – possibilities and threats for wood productivity, conservation and pollen allergies’ och riktar sig främst mot avnämare

MYCKET FÅ PLATSER KVAR!

Program.

9.30 kaffe och smörgås, registrering

9.45 öppnande och presentationsrunda (Annemieke)

10.00-10.10 bensträckare

Avnämare Keynote-presentations kring kunskapsluckor och forskningsbehov

10.10-10.40 Skogssbruk och virkesproduktion – Lars-Göran Stener, Skogforsk.
10.40-11.10 Pollenallergi – Marianne Jarl, Astma- och allergiförbundet
11.15-11.45 Fenologi - Ola Langvall SLU
11.45-12.15 Att slå vakt om diversiteten ej bekräftat ännu

Lunch

13.15-14.15 Parallella diskussioner i tre grupper
1) Skogsbruk (leds av Annemieke, Sara)
2) Pollenallergi och fenologi (leds av Åslög)
3) Att slå vakt om diversiteten, (leds av Jacob)
14.15-14.30 Kaffe/te

14.30-15.30 Presentation av vad de tre grupperna kommit fram till
15.30-15.45 Planer för fortsättningen (Annemieke)

Ersättning resekostnader
Du kan få kostnaderna för resan och/eller hotell ersätt av BECC. Om du önskar så låter mig veta detta. Det underlättar om du låter oss boka din resa. Skicka info om önskat avgångar, tågnummer, ditt fullständiga namn etc. till Annemieke [dot] Gardenas [at] bioenv [dot] gu [dot] se OBSERVERA ATT DÄR FINNS MYCKET FÅ PLATSER KVAR

Time: 
5 February 2019 09:30 to 15:45
Location: 
Marken, Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Contact: 
Annemieke.Gardenas [at] bioenv.gu.se

About the event

Time: 
5 February 2019 09:30 to 15:45
Location: 
Marken, Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Contact: 
Annemieke.Gardenas [at] bioenv.gu.se