The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Policy briefs and other publications

On this page you will find all BECC Policy briefs, and examples of other publications.

Policy briefs and synthesis

2020In Swedish.

Authors: Maria von Post, Johan Ekroos, Johanna Alkan Olsson, Åsa Knaggård, Ola Olsson, Anna S Persson and Henrik G. Smith.

BECC research brief.

Grön infrastruktur för bevarande av biologisk mångfald

2021: In Swedish

Author: Markku Rummukainen

BECC Syntes

Skogens klimatnyttor – en balansakt i prioritering (utökad utgåva)

2020: In Swedish.

Authors: Cecilia Akselsson, Carina Keskitalo, Karin Öhman, Thomas Ranius, Maria Forsberg and Henrik G Smith.
BECC research brief.

Samordnad landskapsförvaltning - Ett nytt sätt att förvalta landskap för att uppnå hållbarhetsmålen

 

In Swedish.

Authors: Johan Ekroos, Henrik Smith and Anja Ödman.

BECC research brief

Naturvård - segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet? 

In Engish.

Authors: Fariborz Zelli and Johannes Stripple.

BECC research brief

The fragmentation of international climate politics

2013. In Swedish.

Author: Åsa Kasimir Klemedtsson.

BECC policy brief

Skog och jordbruk på dikade våtmarker avger stora mängder växthusgaser

2013. In Swedish.

Author: Anna Maria Jönsson.

BECC policy brief

Klimatanpassad skogsskötsel

 

 

2013. In Swedish.

Author: Håkan Wallander.

BECC research brief

Skogsmarkens humuslager byggs upp underifrån

2013. In Swedish.

Author: Cecilia Akselsson.

BECC policy brief

Försurning av mark och vatten i Sverige

In Swedish.

Author: Henrik Smith.

Klimat i fokus

Klimatförändringen, ekosystem och arter.

Examples of other publications and workshops

These are some examples of synthesis reports, books and workshops/seminars that BECC research and researchers has contributed to

Roger Hildingsson and Åsa Knaggård published a book chapter on the success of the Swedish carbon tax in the edited volume Successful Public Policy in the Nordic Countries.

The publication (Chapter 12) is available via open access

 

2021

Author: Markku Rummukainen

ISBN: 978-91-984349-6-5 (pdf)

The forest - a balancing act in prioritisation (extended version, In Swedish)

2015

Editor: Nina Nordh

About: An anthology (in Swedish) about sustainability research at Lund University, with BECC researchers as contributing authors.

15 hållbara lösningar för framtiden

In English.

Editor: Sara Naurin.

Today's Great Explorers

CLEO levererar underlagsrapport till Naturvårdsverket och den fördjupade utvärderingen av miljömålen

Länk till rapporten
 

2013: In Swedish.

Editors: Marianne Hall and Ingela Björck

About: An anthology (in Swedish) about climate research at Lund University, with BECC as one of the contributing organizations.

Climate Anthology "15 nedslag i klimatforskningen"

Lunds universitet har på uppdrag av Jordbruksverket undersökt hur utvecklingen för de svenska jordbruksfåglarna kan komma att se ut beroende på hur jordbrukspolitiken utvecklas. Rapporten är en sammanfattning av deras arbete med en historisk kartläggning av hur fjorton jordbruksfåglar förekommer i olika livsmiljöer och hur arterna kan påverkas av förändrade arealer av dessa livsmiljöer.

Länk till publikationen

Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle, även kallat Bränsleprogrammet, pågick från 2007-01-01 till 2011-06-30. Resultaten från programmet redovisas i syntesrapporter för programmets olika delområden. Den här rapporten sammanfattar slutsatserna från en forskningssyntes om skogsbränsle och miljöeffekter. Den fullständiga syntesrapporten finns publicerad som ER 2012:08.

Länk till rapporten

Typ: Rapport

Serie: Klimatologi 4

Författare: Markku Rummukainen, Daniel J. A. Johansson, Christian Azar, Joakim Langner, Ralf Döscher, Henrik Smith

Publicerad: september 2011

Länk till rapporten på SMHIs hemsida

 

 

Understanding Relationships between Biodiversity, Carbon, Forests and People: The Key to Achieving REDD+ Objectives

Editors: John A. Parrotta, Christoph Wildburger, Stephanie Mansourian

A Global Assessment Report Prepared by the Global Forest Expert Panel on Biodiversity, Forest Management and REDD+

Link to the report

2014

 Miljöforskningsberedningen (MFB), a council for dialogue between the scientific community and the Swedish Minister for climate and the Environment. Henrik Smith, BECCs coordinator, was one of the 12 authors of the report and a member of MFB.

Link to the report

Klimatförändringar och biologisk mångfald - slutsatser från IPCC och IPBES i Sverige. Several BECC researchers participated in writing the report that looks specifically at the conclusions by IPCC and IPBES in a Swedish context. The webinar is in Swedish
Slutsatser från IPCC och IPBES i Sverige, fortsättning